Premies

 

Je vertrouwenspersoon staat steeds klaar voor vragen en advies. Dit omvat ook je te informeren over de meest recente premies en subsidies in België. Wij passen de premies steeds geoptimaliseerd toe op je bouwproject. In wat volgt worden de verschillende soorten opgelijst.

Vanaf februari 2016 geld een verlaagd BTW- tarief van 6% (i.p.v. 21%) voor de renovatie aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud. Meer info is de vinden op www.financien.belgium.be.

Ten tweede is er de premie van de netbeheerder voor isolatiewerken aan een woning. Hierbij moeten de werken uitgevoerd worden door een erkend aannemer en moeten de isolatiematerialen voldoen aan een R-waarde van minimaal 4.50 m² K/W. Alle voorwaarden omtrent deze premies zijn te vinden op www.energiesparen.be of in bijgevoegde documenten. 

 

 

Daarnaast bestaat er soms ook een gemeente- en/of provinciepremie. Met ‘zoek uw subsidie’ op www.energiesparen.be krijgt u een handig overzicht van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

Tenslotte zijn er de renovatiepremies van de Vlaamse overheid. Een overzicht is raadpleegbaar op www.wonenvlaanderen.be.

Moest U hier verder nog vragen over hebben dan kunt u steeds bij ons terecht voor meer informatie!